Pop In

Τι είναι το Près

Το  Près είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που:
Προωθεί την ενασχόληση με το φωτογραφικό μέσο, μέσω δράσεων, προγραμμάτων επιμόρφωσης  και αναθέσεων έργου.
Παρέχει πληροφόρηση γύρω από τη φωτογραφική πρακτική, διερευνώντας τα αποτελέσματα  δυνητικής  της συνάντησης  με ποικίλα γνωστικά πεδία.
Αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες, γύρω από  υλικό που αφορά το φωτογραφικό μέσο, με στόχο τη συλλογή, αρχειοθέτηση  και  ανοιχτή προσβασιμότητά  τους.

 

Όραμα και στόχοι

Ο οργανισμός μας αφορά έναν πολυχώρο για τη Φωτογραφία, όπου οι πολίτες θα μπορούν να πληροφορηθούν – μέσω open shelf βιβλιοθήκης, hub café, αρχείου φωτογραφιών, ομιλιών, παρουσιάσεων- και να επικοινωνήσουν –είτε υπάρχον έργο είτε νεοδημιουργηθέν μέσω συμμετοχικής δράσης σε πρoγράμματα παραγωγής εικόνων.

Με όχημα τη Φωτογραφία,  σκοπός είναι η λειτουργία ενός χώρου προσωπικής εξέλιξης και ενασχόλησης με τον άνθρωπο ως κομμάτι ενός κοινωνικού συνόλου. Σχεδιασμένος με αξίες κοινωνικής συνεισφοράς  και με λογική ευκολίας πρόσβασης & συμπερίληψης,  ‘έτσι-ώστε-όλοι-να’ (‘inclusive’) στοχεύει σε:

  • ανοιχτή, κοινή χρήση και διάθεση  πόρων (βιβλία, περιοδικά, αρθρογραφία, αρχεία εικόνων )
  • ποικιλομορφία τρόπων διάχυσης της πληροφορίας (επισκέπτοντες εισηγητές διαφορετικών πεδίων, εμπειριών και δυνατοτήτων, σε προτεινόμενα workshop πλουραλιστικών μεθόδων· συναδελφική μάθηση· projects)
  • συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία ανεξαρτήτως επιπέδου  ( περιστασιακά ενδιαφερόμενων, ενασχολούμενων, σπουδαστών, νέων αποφοίτων, επαγγελματιών )

 

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Το Près απευθύνεται σε  όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα γύρω απο το Φωτογραφικό μέσο, να επικοινωνήσουν  τη δουλειά τους, να πάρουν ερεθίσματα από διαφορετικά γνωστικά πεδία μεταφέροντας τα στην πρακτική τους, να εμπλακούν σε αναθέσεις έργου και διεξαγωγή workshop & projects, να συναντήσουν  άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα διασταυρώνοντας τις ανησυχίες τους.

Ασχέτως επιπέδου γνώσης ή συχνότητας χρήσης της Φωτογραφίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί απλά να επιθυμούν να αποκτήσουν ένα στέκι,  ένα τόπο χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης, ξεφυλλίζοντας περιοδικά στo café-βιβλιοθήκη ή παρακολουθώντας παρουσιάσεις έργου.

 

Τι  δεν είμαστε

Το Près δεν ακολουθεί τη δομή, το περιβάλλον και τη λογική  σχολής, γκαλερί, μουσείου, ομάδας ή λέσχης Φωτογραφίας.  Υιοθετεί σχεδιασμένες δράσεις για διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, με προτεραιότητα την ποιοτική πληροφόρηση και ψυχαγωγία των συμμετεχόντων, κρατώντας το κόστος συμμετοχής σε λογικό επίπεδο.

 

Οι συνέργειες

Φιλοδοξία μας είναι η συνεργασία με άλλους φορείς πολιτισμού, εκπαίδευσης, έρευνας, κοινωνικής δράσης. Είμαστε ανοιχτοί σε συνέργειες που αποσκοπούν σε προγράμματα παραγωγής έργου μέσω αλλαγής πεποιθήσεων και διερεύνησης ορίων των συμμετεχόντων.

 

Οι αξίες και οι υλικοί πόροι

Η δια βίου μάθηση και προσωπική εξέλιξη, ο σεβασμός στα δικαιώματα των  εμπλεκόμενων,  η ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα των αναγκών και αντιλήψεών τους,  η διαφάνεια στη διαχείριση των  οικονομικών,  η επίτευξη κέρδους με κύριο προσανατολισμό το  κοινωνικό όφελος και η αειφορική χρήση του περιβάλλοντος, αποτελούν βασικές αξίες μας.

Εύκολα προσβάσιμος και ευέξιμος (well being / slow culture) χώρος, φιλικής  & υψηλής  αισθητικής, που προωθεί  την άνετη παραμονή, την πνευματική αναζήτηση, τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία· προσπελάσιμος από εμποδιζόμενα άτομα,  διευρυμένου ωραρίου 14/7  (14 ώρες/ καθημερινά - 09¨00 ως 23¨00).

Διαμόρφωση δραστηριοτήτων με inclusive λογική, φιλική προς το χρήστη, με διευκολούμενη  πρόσβαση σε  resources/αρχείο, βιβλιοθήκη, databases.

Περιβάλλον προώθησης  της επικοινωνίας/έκφρασης, ισοτιμίας μεταξύ των παρευρισκομένων  και των συμμετεχόντων στις δράσεις  (peer learning, γεφύρωση  χάσματος εισηγητή-συμμετέχοντα).

Διάθεση προιόντων (στο lounge-cafe-library) υπεύθυνης παραγωγής και ισορροπημένης διατροφής.  Διαμόρφωση καλών εργατικών όρων για το προσωπικό, ισότιμη διακυβέρνηση.

 

Οι άνθρωποι

 

 Σώμα Συμβούλων

Εναλλασσόμενα πρόσωπα κύρους και συνάφειας με το πεδίο της  Φωτογραφικής πρακτικής, μα και του ευρύτερου πεδίου ανθρωπιστικών επιστημών, με ευθύνες όπως το Mentoring στις αναθέσεις  σε νέους φωτογράφους, η επιλογή εικόνων προς  συλλογή  στη φωτοθήκη, η επιλογή ομιλητών, ο σχεδιασμός των δράσεων.

 

Εποπτικό συμβούλιο

(υπό  θέσπιση)

 

Η ομάδα μας

Events support team: Ελευθερία Γιαρένη, Μάριος Καραγεωργίου
IT & Graphic design team: Γιώργος Οικονομόπουλος, Μαρία Βέντη, Ανθή Μπουκουβάλα
Events ambassadors: Ανθή Μπαρμπουνάκη, Ελπινίκη Οικονομοπούλου

 

Θέσεις εργασίας

Σε αυτή τη φάση δεν έχουν ακόμη προκύψει συγκεκριμένοι ρόλοι προς κάλυψη.  Βιογραφικά σημειώματα συνοδευόμενα από επιστολή διευκρίνισης πρόθεσης,  είναι ωστόσο  ευπρόσδεκτα.