Δες κάτι

Εργαστήρια παραγωγής φωτογραφικού έργου από το PRES

 

 A.  Photo-slalom: τι συντελεί στο πλάσιμο μιας σειράς φωτογραφιών -για ένα θέμα ή με ενός είδους συνάφεια- και πως χαράσσεται μια προσωπική ρότα

                                                               Δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως (αναλόγως συνθηκών),  1 εως 20 συναντήσεις  (κάθε Τετάρτη 19¨00-22¨00, από  13 Ιαν 2021 – 9 Ιουν 2020, πλην εορτών Πάσχα)  hop on/off (όσες συναντήσεις ευκαιρεί/επιθυμεί κάποιος)  pay as you go (10€/συνάντηση).   Σε κάθε συνάντηση, λαμβάνουν  χώρα τα παρακάτω:
 1. Εισήγηση & συζήτηση ενός –διαφορετικού κάθε φορά- στοιχείου που αφορά την οικοδόμηση μιας σειράς φωτογραφιών που να μπορεί στο τέλος να διαπραγματεύεται  -διερευνητικά, ενσυνείδητα και με οπτικά ενδιαφέροντα τρόπο-  ένα επιλεγμένο θέμα, αρθρώνοντας ένα συμπαγές σώμα δουλειάς που να τοποθετείται σ’ ένα πλαίσιο κατανόησής της.
 2. Μελέτες περίπτωσης από αξιόλογα έργα από τη σύγχρονη διεθνή εικονογραφία.
 3. Ομαδική συζήτηση των ατομικών έργων που επιθυμεί η/ο κάθε συμμετέχουσα/ον  να δομήσει, με ανάδραση &  πρόταση μεθοδικής ιδιοσυγκρασιακής πλεύσης. (Μόνο για όσους πραγματοποιήσουν περισσότερες από 4 συναντήσεις)
 

B.  Photo-finish: σχεδιασμός, ανάπτυξη & διασπορά  φωτογραφικού δοκιμίου

                                                          Δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως (αναλόγως συνθηκών),  15 συναντήσεις  (ανά 15μερο,  Τρίτες  19¨00-22¨00, από  12 Ιαν 2021 –  20 Απρ 2021)  pay in advance σε δύο δόσεις (Ιαν: 100€  &  Μαρ:100€). Σε κάθε συνάντηση, λαμβάνουν  χώρα τα παρακάτω:
 1. Εισήγηση & συζήτηση θεμάτων που αφορούν την αντίληψη της φωτογραφικής εικόνας  και την ιδιαιτερότητα του μέσου.
 2. Σκιαγράφηση των τρόπων παραγωγής συμπαγών, οπτικά ενδιαφέροντων, διερευνητικών, κριτικά τοποθετημένων, θεωρητικά πλαισιομένων, ιδιοσυγκρασιακά ευθυγραμμισμένων, φωτογραφικών εργασιών.
 3. Μελέτες περίπτωσης από αξιόλογα έργα από τη σύγχρονη διεθνή εικονογραφία.
 4. Ομαδική συζήτηση των ατομικών έργων που επιθυμεί η/ο κάθε συμμετέχουσα/ον  να δομήσει, με ανάδραση &  πρόταση μεθοδικής ιδιόπλευσης.
 5. Στοχοθεσία/ οπτικοποίηση/ διάδοση της παρουσίασης του έργου: συνοδευτικό κείμενο, κανάλια διάχυσης,  ευκαιρίες προώθησης.
 

C.  Photo-tunnel: εξ΄ αποστάσεως καθοδήγηση προς εκτύλιξη μιας σειράς φωτογραφιών

                                                            Εξ΄ αποστάσεως συμβουλευτική καθοδήγηση προς τον σχεδιασμό και την μεθοδική κατασκευή μιας σειράς φωτογραφικών εικόνων που εκ-τυλίσσονται  γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα προσωπικής επιλογής και ιδιοσυγκρασιακής διεκπεραίωσης.  Εποικοδομητική και εξατομικευμένη ανταλλαγή εικόνων και σκέψεων για τη δόμηση μιας οπτικά ενδιαφέρουσας, επικοινωνήσιμης, συμπαγούς σώματος, θεωρητικά πλαισιοποιημένης,  φωτογραφικής εργασίας. Διάρκεια επίτευξης στόχου: αναλόγως του επιπέδου, διαθέσιμου χρόνου εργασίας και ρυθμού εξέλιξης. (προτεινόμενη διάρκεια: 2 – 9 μήνες). Τρόπος επίτευξης στόχου: ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία μέσω ανάδρασης σε α. πλατφόρμα εναποθέτησης εικόνων (πρόταση εξέλιξης της εργασίας μέσω δημιουργίας & εξέλιξης φακέλων που τροχιοδρομούν την εργασία προς συγκεκριμένες επιλογές) β. γραπτή περιγραφή των προβληματικών/επιλογών που θα τεθούν προς επίλυση (μέσω email: 2 επιστολές /μήνα) γ.  προαιρετικά, σε ατομικής skype συνάντηση  (90 λεπτά/μήνα). Κόστος συμμετοχής: 40€/μήνα  

Πληροφορίες για τα εργαστήρια

 Χώρος συναντήσεων: A: (θα ανακοινωθεί, email for info) B: (θα ανακοινωθεί, email for info) C.: online / διαδικτυακά  (και κάποιες συναντήσεις διαζώσης, αν είναι εφικτό)  Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής:  μέσω αποστολής των παρακάτω,  στο  info@pres.org.gr  , έως 31 Δεκέμβρη 2020  (αν ο αριθμός συμμετεχόντων συμπληρωθεί, θα δωθεί  προτεραιότητα στις αιτήσεις που θα κατατεθούν πιο νωρίς).
 1. σύντομο βιογραφικό
 2. 10-20 εικόνες jpg ως δείγμα φωτογραφικής δουλειάς  συμμετέχουσας/οντα
 3. στόχος συμμετέχουσας/οντα
 Εξασφάλιση θέσης: συμπλήρωση φόρμας παρακολούθησης σεμιναρίου (συμφωνία τήρησης εκπαιδευτικής διαδικασίας) & εξόφληση απαιτούμενου ποσού (για το A. κάθε φορά στην έναρξη  της συνάντησης,  για το B. στην πρώτη συνάντηση του Σεπτεμβρίου & του Ιανουαρίου  και για το C. την πρώτη κάθε μήνα)   Εισηγητής: Βασίλης Κάντας  &  guests (κριτικοί αναγνώστες & δημιουργοί Φωτογραφίας)   CV :
Kantas Vasilis
Linkedin: https://gr.linkedin.com/in/vasileioskantas Facebook: https://www.facebook.com/vassilis.kantas.1 Instagram: https://www.instagram.com/vassilisfoto/?hl=en